Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
2 grudnia

Imię łacińskie, genetycznie nomen gentile (gentilicium), czyli imię rodowe rzymskiego rodu Aurelia, pochodzenia plebejskiego, który wydał szereg konsulów i cesarzy. Formą męską imienia jest AURELIUSZ. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Aurelia, ang., niem. Aurelia, ros. Awrelia. W literaturze hagiograficznej...

Zobacz więcej o: Aurelia
Obchodzi imieniny:
25 września,
15 października,
16 października,
2 grudnia

Jest to imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. U jego podstaw stoi imię męskie Balbus 'jąkała', pierwotnie indywidualny przydomek (cognomen). Od gentilicium (czyli nazwy rodziny) Balbi zostały utworzone za pomocą sufiksu -inus imiona Balbinus i Balbina. Balbinus jako imię męskie znane jest od czasów republikańskich...

Zobacz więcej o: Balbina
Obchodzi imieniny:
31 marca,
2 grudnia
Obchodzi imieniny:
2 grudnia

Jest to forma żeńska imienia PAULIN. W Polsce imię to występuje od XIV w. w formach: Paulina, Pawlina. Dziś jest to imię rzadkie. Formą zdrobniałą jest Paulinka. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Paulina, ang., niem. Pauline, fr. Paulette, Pauline, hiszp. Paulina, ros. Pawlina, Polina, wł. Paolina. W literaturze...

Zobacz więcej o: Paulina
Obchodzi imieniny:
26 stycznia,
26 maja,
6 czerwca,
22 czerwca,
21 lipca,
31 sierpnia,
10 października,
2 grudnia

Jest to imię hebrajskie z grupy imion teoforycznych, zawierające element -el 'Pan'. Hebrajskie Rapha'el interpretować trzeba jako 'Bóg uzdrawia'. Imię to nosił słynny malarz włoski doby renesansu Raffaello Santi (1483-1520). W Polsce imię pojawia się od średniowiecza (XII w.) w formach Rafał, Rafałko,...

Zobacz więcej o: Rafał
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
20 czerwca,
29 września,
24 października,
20 listopada,
2 grudnia

Jest to imię słowiańskie, złożone z członów: suli- (temat przymiotnikowy, staro-cerkiewno-słowiańskie sulij) 'lepszy, możniejszy' oraz -sław. Imię Sulisław poświadczone jest już w Bulli gnieźnieńskiej (1136), czyli musiało być używane i popularne już wcześniej. Obok imienia męskiego w użyciu było też...

Zobacz więcej o: Sulisław
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
2 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, wtórne cognomen utworzone za pomocą sufiksu -inus od formy Victor. Żeńska forma to Victorina. W Polsce imię to przyswojone zostało w formie Wiktoryn i czasem mieszano je z Wiktorem. Dzisiaj jest to imię rzadkie. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Victorinus, fr. Victorin,...

Zobacz więcej o: Wiktoryn
Obchodzi imieniny:
29 marca,
15 kwietnia,
2 listopada,
8 listopada,
2 grudnia
Obchodzi imieniny:
2 grudnia
Obchodzi imieniny:
2 grudnia