Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
2 maja,
15 maja

Imię męskie pochodzenia późnogreckiego. Grecki Anatólios to z formalnego punktu widzenia użyty w charakterze nazwy osobowej przymiotnik anatólios 'wschodni', od rzeczownika anatol-, 'wschód słońca, strona świata, gdzie słońce wschodzi, wschód'. U Greków pod pojęciem geograficznym Anatolé rozumiano Azję...

Zobacz więcej o: Anatol
Obchodzi imieniny:
20 marca,
2 maja,
3 lipca,
20 listopada

Męskie imię greckie Athanásios 'nieśmiertelny' przyszło do nas przez łacinę w średniowieczu, ale poza cytowaniem w Psałterzu floriańskim (słynne Credo św. Atanazego) nie znajdujemy go jako imienia Polaków. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Athanasius, fr. Athanase, niem. Athanasius, ros. Afanasij, wł. Atanasio. W...

Zobacz więcej o: Atanazy
Obchodzi imieniny:
2 maja,
15 maja

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen rzymskie będące spieszczeniem innego cognomen: Longus lub formą posesywną, wyrażającą 'przynależność do Longusa'. Znane w czasach pogańskich i wczesnochrześcijańskich. W Polsce bywa notowane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Longinus, Longuinus, Longius,...

Zobacz więcej o: Longin
Obchodzi imieniny:
15 marca,
2 maja,
29 października

Imię (żeńska forma Longin) pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen rzymskie będące spieszczeniem innego cognomen: Longus lub formą posesyw­ną, wyrażającą 'przynależność do Longusa'. Znane w czasach pogańskich i wczesnochrześ­cijańskich.W Polsce bywa notowane.Odpowiedniki obcojęz.: łac. Longinus,...

Zobacz więcej o: Longina
Obchodzi imieniny:
21 marca,
2 maja,
29 października

Jest to imię pochodzenia łacińskiego z pierwotnego cognomen VALENS. Polskie Walenty wzięte jest z przypadków zależnych łacińskich (Valentis, Valenti itd.). W łacinie było w użyciu cognomen Valentinus (Valentina dla kobiety) utworzone od poprzedniego, które często się z nim mieszało w różnych językach...

Zobacz więcej o: Walenty
Obchodzi imieniny:
7 stycznia,
14 lutego,
2 maja,
21 maja,
28 lipca

Jest to imię germańskie, które w pierwszym członie zawiera element walt- (waltan 'rządzić, panować'), a w drugim -har (hari) 'wojsko'. Germańskie Walthari to typowe imię wojownika germańskiego. W Polsce imię występuje rzadko. Znamy je z legendy spopularyzowanej przez Żeromskiego: O Walgierzu Udałym...

Zobacz więcej o: Walter
Obchodzi imieniny:
2 maja,
5 czerwca,
29 listopada
Obchodzi imieniny:
2 maja

Jest to imię pochodzenia germańskiego, z pierwszym członem sigi- (goc. sigis, niem. Sieg) 'zwycięstwo' i drugim członem -frid 'pokój'. Germańskie Sigfrid to 'tworzący pokój przez zwycięstwo'. Imię to dobrze jest znane z Nibelungów. Nosił je tam jeden z germańskich herosów. W Polsce imię występuje do...

Zobacz więcej o: Zygfryd
Obchodzi imieniny:
15 lutego,
2 maja,
22 sierpnia

Jest to germańskie imię dwuczłonowe, złożone z elementów: sigi- 'zwycięstwo' (zob. ZYGFRYD) i -mund 'opieka, pomoc, obrona'. Germańskie Sigmund to mniej więcej - 'obrona przez zwycięstwo'. Było to częste imię dynastyczne królów i cesarzy. W Polsce upowszechnia się od czasów Jagiellonów. Pojawia się...

Zobacz więcej o: Zygmunt
Obchodzi imieniny:
2 maja