Tego dnia świętują

Imię pochodzenia greckiego: Asterios, utworzone od ast-r, -éros 'gwiazda'. Stąd astérios (łac. asterius) to 'gwieździsty, jasny, lśniący, niebieski'. W dziejach Kościoła było wielu biskupów, filozofów, pisarzy i interpretatorów Biblii noszących to imię. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Asterius, gr. Astérios. Literatura...

Zobacz więcej o: Asteriusz
Obchodzi imieniny:
3 marca,
20 maja

Imię to pochodzi z języka greckiego, od słów: hierós 'święty, poświęcony bóstwu' oraz ónyma (ónoma) 'imię'. Całość znaczy: 'święte imię'. Zawiera ono więc życzenie, by człowiek, który je nosi, był święty. W Polsce imię znane jest w średniowieczu, szerzej w XVI w. Po dostosowaniu do fonetyki polskiej...

Zobacz więcej o: Hieronim
Obchodzi imieniny:
8 lutego,
3 marca,
9 lipca,
20 lipca,
30 września,
4 grudnia

Jest to imię dwuczłonowe pochodzenia germańskiego. Składa się z elementów: kunni- (goc. kuni) 'ród, plemię' i -gund 'walka'. Kunegunda to 'bojowniczka rodu'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Cunegundis, fr. Cunégonde, niem. Kunigunde, wł. Cunegonda. Święte i błogosławione, które nosiły to imię, nie są liczne....

Zobacz więcej o: Kunegunda
Obchodzi imieniny:
3 marca,
24 lipca
Obchodzi imieniny:
3 marca
Obchodzi imieniny:
3 marca
Obchodzi imieniny:
3 marca

Imię żeńskie pochodzenia łacińskiego, od męskiego Martinus (MARCIN). W Polsce pojawia się w XIX w., mimo iż Martyn / Martin / Marcin jest poświadczone już od w. XIV. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., hiszp., niem., wł. Martina, fr. Martine. Martyna, męczennica rzymska. Co o niej wiemy, zaczerpnięte...

Zobacz więcej o: Martyna
Obchodzi imieniny:
30 stycznia,
3 marca

Imię pochodzenia łacińskiego, żeński odpowiednik męskiego MARYN. W Polsce poświadczone jest od 1413 r., ale było i jest do dziś jako nacechowany stylistycznie derywat od imienia Maria. Znamy to imię z naszej historii. Nosiła je Maryna Mniszchówna, żona Dymitra Samozwańca. Odpowiedniki obcojęz.: łac.,...

Zobacz więcej o: Maryna
Obchodzi imieniny:
3 marca,
30 lipca
Obchodzi imieniny:
3 marca,
7 czerwca

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen od pierwotnego Titius (a to od Titus 'dziki gołąb, ptaszek'. Titianus to 'należący do Titiusa. Znamy to imię jako należące do malarza renesansowego Tiziano Vecellio. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Titianus, ang. Titian, niem. Tizian. W Martyrologium Rzymskim...

Zobacz więcej o: Tycjan
Obchodzi imieniny:
12 stycznia,
3 marca
Obchodzi imieniny:
3 marca