Tego dnia świętują

Jest to imię żeńskie pochodzenia litewskiego, dobrze znane z lektury Konrada Wallenroda. Nosiła je córka Gedymina, żona Kazimierza Wielkiego (na chrzcie otrzymała imię Anna). Etymologia imienia niejasna. Forma z -l- jest formą zlatynizowaną. W litewskim przed spółgłoską twardą powinno być -ł-. Znany...

Zobacz więcej o: Aldona
Obchodzi imieniny:
1 marca,
10 marca,
20 maja,
28 sierpnia,
10 września,
11 października,
9 listopada,
12 grudnia

Późnogreckie, zapewne dopiero chrześcijańskie imię męskie Anastásios, utworzone od pierwotnie żeńskiego imienia Anástasis (por. ANASTAZJA). Do Polski przyszło przez łacinę i nigdy nie było popularne (ze średniowiecza jest poświadczony zaledwie jeden przykład jego użycia). Odpowiedniki obcojęz.: łac....

Zobacz więcej o: Anastazy
Obchodzi imieniny:
22 stycznia,
27 lutego,
15 kwietnia,
27 kwietnia,
20 maja,
11 czerwca,
5 grudnia,
25 grudnia

Imię pochodzenia greckiego: Asterios, utworzone od ast-r, -éros 'gwiazda'. Stąd astérios (łac. asterius) to 'gwieździsty, jasny, lśniący, niebieski'. W dziejach Kościoła było wielu biskupów, filozofów, pisarzy i interpretatorów Biblii noszących to imię. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Asterius, gr. Astérios. Literatura...

Zobacz więcej o: Asteriusz
Obchodzi imieniny:
3 marca,
20 maja

To męskie późnogreckie imię Basíleios (od II w. wymawiane Basílios) jest ze słowotwórczego punktu widzenia przymiotnikiem od rzeczownika basileús 'wódz, król, cesarz'. Do Polski imię to przyszło przez łacinę późno; wcześniej pojawiło się na Rusi jako Wasyli i Wasyl, przejęte tam wprost z Bizancjum,...

Zobacz więcej o: Bazyli
Obchodzi imieniny:
2 stycznia,
4 kwietnia,
15 kwietnia,
20 maja,
12 czerwca,
23 czerwca
Obchodzi imieniny:
20 maja,
14 czerwca
Obchodzi imieniny:
20 maja,
14 czerwca

W Polsce pojawiło się w drugiej połowie XV w. (po raz pierwszy w 1467 r.) i znamy je z zapisów łacińskich: Bernardinus = Bernardyn, Bernardynus = Biernardyn, Barnardinus = Barnardyn, zapewne w związku z osiedleniem się obserwantów (1453), których w Polsce nazwano bernardynami. Od tego imienia wywodzą...

Zobacz więcej o: Bernardyn
Obchodzi imieniny:
20 maja
Obchodzi imieniny:
20 maja
Obchodzi imieniny:
20 maja

Imię Iwo (franc. Yve; forma zależna - biernik Yvon) jest prawdopodobnie pochodzenia frankońskiego (por. swn. iwa 'cis'). Bretońskie Ivo może pochodzić od spokrewnionej z germańską formy celtyckiej ivos (skąd fr. if 'cis'), ale może również być przejęte od imienia św. Iwona. Imię to było znane w Polsce...

Zobacz więcej o: Iwo
Obchodzi imieniny:
19 maja,
20 maja

Jest to słowiańska postać greckiego imienia SABA (w wymowie bizantyńskiej -b- - -w-). Odpowiedniki obcojęz.: łac. Saba, Sabbas, gr. Sábbas, Sába, ang. Sabbas, fr. Sabas, niem. Sabas, ros., ukr. Sawa. Przedstawimy czterech świętych, na Słowiańszczyźnie znanych i czczonych po imieniem Sawy. Sawa, jeden...

Zobacz więcej o: Sawa (Saba)
Obchodzi imieniny:
18 lutego,
7 maja,
20 maja,
5 grudnia

Zlatynizowana forma germańskiego imienia złożonego z członów: theud-/diot- 'lud, naród, plemię' i -haris/-charis 'wojsko'. Czasem utożsamiano je z greckim Teodorem. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Theudarius, Theuderius, ang., niem. Theodarius, Theoderis.

Zobacz więcej o: Teudariusz (Teodor)
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
21 lutego,
26 marca,
1 kwietnia,
20 kwietnia,
22 kwietnia,
5 maja,
20 maja,
29 maja,
31 maja,
21 czerwca,
4 lipca,
27 sierpnia,
5 września,
19 września,
24 września,
23 października,
29 października,
9 listopada,
11 listopada,
7 grudnia

Imię pochodzenia łacińskiego. W mitologii rzymskiej nosiła je bogini, która była uosobieniem zwycięskiej siły Jowisza (Iupiter Victor). Jej to świątynia znajdowała się na Palatynie. Kult bogini Wiktorii był szczególnie żywy od ostatnich lat republiki. Imię Wiktoria nosiła też jedna z tzw. trzydziestu...

Zobacz więcej o: Wiktoria
Obchodzi imieniny:
20 maja,
11 listopada,
23 grudnia