Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
26 kwietnia,
8 października

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od męskiej formy nomen gentilicium Claudius. Ród Klaudiuszów (gens Claudia) był jednym z najbardziej rozgałęzionych rodów w Rzymie. Należeli do niego m.in. patrycjuszowscy Apii oraz plebejscy Marcelli. Nazwa rodu pochodzi od miasta Clausus, skąd wywodził...

Zobacz więcej o: Klaudiusz
Obchodzi imieniny:
15 lutego,
26 kwietnia,
6 czerwca,
7 lipca,
30 października,
8 listopada

Interpretacja tego imienia jest dość trudna. Można je zrozumieć jako użyty w funkcji imienia własnego przymiotnik grecki kl-tós 'wybrany, wezwany'. Na gruncie chrześcijańskim dałoby się wyjaśnić je jako aluzję do ewangelicznego: -wielu wezwanych, mało wybranych- (greckie: polloi eisi kl-toi, olígoi d-...

Zobacz więcej o: Klet
Obchodzi imieniny:
26 kwietnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego (Marcellinus); wywodzi się z cognomen utworzonego od nomen gentilicium Marcelli (zob. MARCELI) za pomocą sufiksu -inus, który oznacza przynależność, pochodzenie. W Polsce znane od XI w. i mieszane bywa z Marcelim. Te same osoby (biskupi) wspominane są raz z imieniem...

Zobacz więcej o: Marcelin
Obchodzi imieniny:
31 stycznia,
26 kwietnia,
2 czerwca,
14 lipca

Jest to forma żeńska imienia MARCELIN. Obok imienia Marcelina jest też w użyciu imię MARCELA. W Polsce są to imiona rzadko spotykane, od których formą zdrobniałą jest Marcysia, Marcelka. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Marcellina, fr. Marcelline, niem. Marcellina, Marzeline, wł. Marcellina. Marcelina...

Zobacz więcej o: Marcelina
Obchodzi imieniny:
9 stycznia,
31 stycznia,
26 kwietnia,
14 lipca,
17 lipca

Jest to bardzo popularne dziś imię kobiece. Popularność tę zawdzięcza temu, że nosiła je Matka Boża. Forma Maria pochodzi ze zgrecyzowanego hebrajskiego Mirjam, Marjam. Etymologicznie imię to łączy się z akadyjskim mari-m 'napawa radością'. W greckiej wersji Nowego Testamentu występuje forma Mariám. Imię...

Zobacz więcej o: Maria
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
23 stycznia,
2 lutego,
11 lutego,
25 marca,
14 kwietnia,
26 kwietnia,
28 kwietnia,
3 maja,
24 maja,
2 czerwca,
2 lipca,
5 lipca,
29 lipca,
2 sierpnia,
4 sierpnia,
5 sierpnia,
15 sierpnia,
22 sierpnia,
26 sierpnia,
8 września,
12 września,
15 września,
24 września,
7 października,
11 października,
16 listopada,
21 listopada,
8 grudnia,
10 grudnia

Jest to imię pochodzenia greckiego, wywo­dzące się od pospolitego słowa margarit-s 'perła' (por. wł. Gemma).W Polsce jest to jedno z najbardziej popu­larnych imion żeńskich od czasów średnio­wiecznych. Poświadczone w formach: Małgo­rzata (1422), Małgorzeta (1387), Margorzata (1410) Margarzeta, Margarzęta,...

Zobacz więcej o: Marzena
Obchodzi imieniny:
26 kwietnia
Obchodzi imieniny:
26 kwietnia