Tego dnia świętują

Stare, wywodzące się z czasów pogańskich imię rzymskie, pierwotne cognomen utworzone na podstawie przymiotnika benignus 'uprzejmy, życzliwy, dobroczynny'. Formą żeńską była Benigna. W Polsce notowane od 1235 r. w łacińskiej formie Benignus jako imię zakonnika dominikanina. Zdaje się, że nigdy nie wyszło...

Zobacz więcej o: Benignus (Benigny)
Obchodzi imieniny:
6 czerwca

Odpowiedniki obcojęz.: łac., niem. Dominica, wł. Domenica, hiszp. Dominga. Imię żeńskie Dominika nie jest w wykazach hagiograficznych reprezentowane często. Wystarczy tu dlatego wspomnieć o świętej z pierwszych stuleci. O drugiej mówimy pod hasłem: Maria Dominika Mazarello. Dominika, męczennica z Nikomedii....

Zobacz więcej o: Dominika
Obchodzi imieniny:
7 kwietnia,
6 czerwca,
6 lipca
Obchodzi imieniny:
6 czerwca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od męskiej formy nomen gentilicium Claudius. Ród Klaudiuszów (gens Claudia) był jednym z najbardziej rozgałęzionych rodów w Rzymie. Należeli do niego m.in. patrycjuszowscy Apii oraz plebejscy Marcelli. Nazwa rodu pochodzi od miasta Clausus, skąd wywodził...

Zobacz więcej o: Klaudiusz
Obchodzi imieniny:
15 lutego,
26 kwietnia,
6 czerwca,
7 lipca,
30 października,
8 listopada
Obchodzi imieniny:
12 lutego,
6 czerwca,
27 lipca,
23 sierpnia,
21 września,
14 listopada

Jest to imię germańskie, złożone z członów nord- 'północny' (por. nazwę Normanowie) i -bert (beraht) 'sławny, znakomity'. Całość można tłumaczyć 'sławny mąż z północy'. W Polsce imię poświadczone jest sporadycznie w formie Norbert od XIII w. Dziś bywa używane rzadko. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Norbertus,...

Zobacz więcej o: Norbert
Obchodzi imieniny:
6 czerwca
Obchodzi imieniny:
6 czerwca

Jest to forma żeńska imienia PAULIN. W Polsce imię to występuje od XIV w. w formach: Paulina, Pawlina. Dziś jest to imię rzadkie. Formą zdrobniałą jest Paulinka. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Paulina, ang., niem. Pauline, fr. Paulette, Pauline, hiszp. Paulina, ros. Pawlina, Polina, wł. Paolina. W literaturze...

Zobacz więcej o: Paulina
Obchodzi imieniny:
26 stycznia,
26 maja,
6 czerwca,
22 czerwca,
21 lipca,
31 sierpnia,
10 października,
2 grudnia

To oboczna forma imienia semickiego SZYMON. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Simeon, gr. Sime-n, Sime-n-s, ang., niem. Simeon, fr. Siméon, wł. Simeone. Licząc się z dwiema postaciami tego imienia: Symeon i Szymon - taki podział zaistniał w wielu językach i w wielu ujęciach hagiograficznych - wymienić możemy...

Zobacz więcej o: Symeon
Obchodzi imieniny:
5 stycznia,
16 lutego,
18 lutego,
10 maja,
23 maja,
1 czerwca,
6 czerwca,
3 sierpnia,
8 października
Obchodzi imieniny:
6 czerwca