Szukana litera: "a"

Jest to dwuczłonowe imię germańskie. W pierwszej części występuje element adal- / edel- / etel- 'szlachetny, znakomity', zaś w drugiej części -old / -ald od słowa wald (waltan, waldan) 'panować, władać'. Adalbold to zatem 'szlachetny pan, władca'. W drugim członie imion germańskich, zaczynających...

Zobacz więcej o: Adalbold
Obchodzi imieniny:

Jest to germańskie imię złożone; jako człon pierwszy występuję częsty w antroponimii germańskiej element adal- / adel- 'szlachetny, znakomity', a jako drugi -dag / -tag / -daga 'dzień'. Z Polski nie umiemy wskazać osób noszących to imię. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Adaldagus, niem. Adeldag. Adaldag,...

Zobacz więcej o: Adaldag
Obchodzi imieniny:

Jest to dwuczłonowe imię pochodzenia germańskiego. W części pierwszej występuje częsty w imiennictwie germańskim element adal- / adel- / edel- / etel- 'szlachetny', a w drugiej -frid / -fred 'pokój'. Adalfret to zatem człowiek 'szlachetnego pokoju' lub też 'szlachetny pokojem'. Imię mogło ulegać...

Zobacz więcej o: Adalfret
Obchodzi imieniny:

Jest to dwuczłonowe imię germańskie o przejrzystej budowie słowotwórczej. Jako człon pierwszy występuje częsty w imiennictwie germańskim element adal- / adel- / edel- 'szlachetny, znakomity', a jako człon drugi -gar / -ger / -gari 'oszczep'. Adalgar to zatem wojownik germański władający 'szlachetnym...

Zobacz więcej o: Adalgar
Obchodzi imieniny:

Jest to jedna z obocznych form imienia ADALBERT (Adalpert, Adelpret,). W Polsce potwierdzone są do 1500 r. formy Adalpertus i Adalpret. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Adalpretus, Adalpertus, niem. Adalpret, Adalprecht, Adalpert. Adalpret(us), biskup Trydentu. Stolicę tę objął w r. 1156 z woli Fryderyka...

Zobacz więcej o: Adalpret
Obchodzi imieniny:

To imię germańskie występujące w formach obocznych: Alwein, Edelwein; zbudowane jest, jak wiele imion dwuczłonowych, z elementów: adal- / adel- / edel- / al- 'szlachetny, znakomity', i -win 'przyjaciel'. Adalwin to zatem 'szlachetny przyjaciel'. W Polsce imię to nie zostało upowszechnione. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Adalwin
Obchodzi imieniny:

Znaczenie imienia nieznane. Od czasów Józefa Flawiusza sądzono, że Adam oznacza 'czerwony' (Adam miał być ulepiony z czerwonej gliny). Obecnie przyjmuje się, że imię to pochodzi z sumeryjskiego ada-mu 'mój ojciec' albo z akadyjskiego ad-mu 'zbudowany, zrodzony', albo jeszcze z arabskiego adama 'łączyć...

Zobacz więcej o: Adam
Obchodzi imieniny:
5 lutego,
6 kwietnia,
16 grudnia,
24 grudnia
Obchodzi imieniny:
6 kwietnia,
24 grudnia

Imię pochodzenia celtyckiego (irlandzkiego) o niejasnej etymologii. Najprawdopodobniej jest to spieszczenie imienia biblijnego ADAM. Tak jest interpretowane w pracach irlandzkich. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Adaxman, Adomnan, Adamnan. Adamnan (Adomnan) z Hy. Urodził się około r. 624 w Drumhome, w Irlandii....

Zobacz więcej o: Adamnan (Adomnan)
Obchodzi imieniny:

Jak wiele rzymskich imion jest to pierwotne cognomen, utworzone z imiesłowu przeszłego biernego Adauctus 'pomnożony' (czasownik adaugeo 'powiększam, pomnażam'). Imię to spotykamy w inskrypcjach zarówno jako męskie: Adauctus, jak i żeńskie; Adaucta. Znamy też pochodne imiona Adauctianus (216 r.) i żeńskie...

Zobacz więcej o: Adaukt
Obchodzi imieniny:
30 sierpnia