Szukana litera: "e"

Jest to imię nowszego pochodzenia, kontaminacja imienia germańskiego Edda i łacińskiego Digna 'godna'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Edigna Edigna z Puch. Miała być córką króla Francji, Henryka I lub Filipa I. Z ojcowskiego domu uszła z obawy przed wymuszeniem zamążpójścia. Zatrzymała się tam, gdzie...

Zobacz więcej o: Edigna
Obchodzi imieniny:

Imię germańskie, złożone z elementów: ed- 'majątek, dziedzictwo' oraz -mund 'opieka'. Edmund zatem to 'opiekun dziedzicznej posiadłości'. W dokumentach imię występuje w formie Eadmund, Otmund. W Polsce imię poświadczone zostało w Kodeksie Małopolski w r. 1365 (frater Edmundus, prior Andreoviensis -...

Zobacz więcej o: Edmund
Obchodzi imieniny:
18 marca,
13 października,
30 października,
16 listopada,
20 listopada,
1 grudnia

Jest to imię pochodzenia germańskiego, częste wśród królów angielskich. W pierwszym członie zawarty jest element ed- / ead- / aud- / ot- 'dobrobyt, posiadłość, majątek, dziedzictwo' (por. Edgar, Edmund). Drugim członem jest element -wart / -ward 'opiekun, obrońca, stróż'. Całość może znaczyć 'stróż...

Zobacz więcej o: Edward
Obchodzi imieniny:
5 stycznia,
18 marca,
13 października

Jest to imię germańskie złożone z dwóch członów. W pierwszym członie występuje element ed- 'majątek, dziedzictwo' (ten sam, co w imionach Edward, Edmund, Edgar). Drugi człon to -win 'przyjaciel'. Całość można interpretować jako 'przyjaciel dziedzicznej posiadłości' (dziedzictwa). Obok męskiego imienia...

Zobacz więcej o: Edwin
Obchodzi imieniny:
11 marca,
18 maja,
4 października,
12 października

Imię pochodzenia germańskiego (staroangielskiego), złożone z elementów: ed- / ead- 'majątek, dziedzictwo' i -guth 'szczęśliwy bój'. Całość można interpretować jako 'walcząca o majątek, bogactwo, szczęście'. W Polsce imię to stało się dość popularne w nowszych czasach. Znamy je jako imię Edyty Stein,...

Zobacz więcej o: Edyta
Obchodzi imieniny:
9 sierpnia,
16 września,
5 grudnia

Imię pochodzenia greckiego, od słowa éph-bos 'młodzieniec pełnoletni uczący się sztuki wojennej, przygotowujący się do życia publicznego; młodzieniec o harmonijnej budowie ciała; efeb'. W Polsce jako imię nie używane, ale wyraz pospolity jest znany. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ephebus, Euphebius, Ephevus. W...

Zobacz więcej o: Efeb
Obchodzi imieniny:

Jest to imię biblijne (nosił je jeden z synów Józefa), pochodzące od hebrajskiego ephraim 'kurz, piasek, popiół, ziemia'. Przejęte zostało bądź w formie Efraim (Ephraimus), bądź w formie Efrem (Ephraem). Do Europy dostało się wraz z chrześcijaństwem. W Polsce imię nie poświadczone (mogło ono występować...

Zobacz więcej o: Efrem
Obchodzi imieniny:
2 czerwca,
9 czerwca,
18 czerwca

Imię pochodzenia greckiego, od słowa éphisos 'równy, równorzędny', lub zlatynizowana postać imienia Ephésios (Ephesius) 'pochodzący z Efezu'. W Polsce nie używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ephisius, Ephesius, wł. Efesio. Efyzjusz, męczennik z Sardynii. Wpisując go pod dniem 15 stycznia do Martyrologium...

Zobacz więcej o: Efyzjusz
Obchodzi imieniny:

Jest to imię staroangielskie, złożone z elementów: eg- (ekka, agi) 'broń, miecz' i berth (beorht) 'jasny, błyszczący, wspaniały'. Zatem Egbert to 'błyszczący, wspaniały jak miecz'. Spieszczeniem jest Bert. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Egbertus, ang. Egbert, niem. Eckbert, Eckbrecht, Egbert, wł. Egberto. W...

Zobacz więcej o: Egbert
Obchodzi imieniny:
24 kwietnia

Imię mitologiczne pochodzące od łacińskiego czasownika egero 'wyrzucać z siebie'. W mitologii rzymskiej nosiła je nimfa leśna zamieniona przez Dianę w źródło. Król rzymski Numa Pompiliusz miał otrzymywać od niej rady dotyczące układania ustaw państwowych i religijnych. Centrum jej kultu był święty gaj...

Zobacz więcej o: Egeria
Obchodzi imieniny: