Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
9 grudnia

Jest to żeńska forma imienia DELFIN. Delfina jest bohaterką romansu pani Germaine de Staël, pt. Delphine (1802). W Polsce imię to pojawiło się pod wpływem francuskim. Nosiła je Delfina Potocka, przyjaciółka naszych romantyków (Słowackiego, Krasińskiego, Chopina). W r. 1827 ukazała się powieść Jaraczewskiej,...

Zobacz więcej o: Delfina
Obchodzi imieniny:
26 listopada,
9 grudnia

Jest to imię biblijne, utworzone przez skrócenie hebrajskiego Jehojaqim. Zawiera ono element Jeho 'Bóg Jahwe' i czasownik jaqim 'podnieść'. Całość tłumaczy się 'Bóg wzmocni, podniesie'. Również to imię należy do wielkiej rodziny semickich imion teoforycznych. W Polsce imię poświadczone od XIV wieku...

Zobacz więcej o: Joachim
Obchodzi imieniny:
26 lipca,
16 sierpnia,
3 września,
22 września,
9 grudnia

Jest to żeńska forma biblijnego imienia JOACHIM. W Polsce mało jest znana. Joachima De Vedruna urodziła się 16 kwietnia 1783 r. w Barcelonie jako córka Wawrzyńca i Teresy Vidal. Od najwcześniejszych lat marzyła o życiu zakonnym, także o zamknięciu się w barcelońskim karmelu. Ale poddała się życzeniom...

Zobacz więcej o: Joachima
Obchodzi imieniny:
16 sierpnia,
3 września,
22 września,
9 grudnia

Jest to z pochodzenia imię greckie. Znane już są w starożytności imiona dwuczłonowe typu: D-mok-des, Filok-des, które zawierają w drugiej części człon -k-des, od gr. k-dos (doryckie k-dos) 'troska'. Imię Le-k-d-s to mniej więcej 'troszczący się o lud' (lud = laós). Imię żeńskie Leokadia utworzone jest...

Zobacz więcej o: Leokadia
Obchodzi imieniny:
9 grudnia
Obchodzi imieniny:
9 grudnia

Jest to imię żeńskie, pochodzące od męs­kiego imienia łacińskiego Natalis. Powstało na gruncie chrześcijańskim (por. NATAL).W Polsce jest to imię rzadko używane. Ale z okresu staropolskiego poświadczane jest od XIV w. w formie Natalia.Odpowiedniki obcojęz.: łac. Natalia, ang. Noelle, Nathalia, fr. Natalie,...

Zobacz więcej o: Natasza
Obchodzi imieniny:
19 marca,
9 grudnia

Imię to bywa w Polsce używane do dziś. Formy spieszczone to Walerka, Walercia. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Valeria, fr. Valérie, Vali-re, Valli-re, wł. Valeria. Święte, które nosiły to imię, nie są liczne. W wykazach spotykamy zaledwie cztery postacie. O jednej powiemy pod hasłem Witalis i Ursycyn,...

Zobacz więcej o: Waleria
Obchodzi imieniny:
28 kwietnia,
5 czerwca,
9 grudnia
Obchodzi imieniny:
9 grudnia

Jest to forma skrócona dwuczłonowego imienia słowiańskiego WIELISŁAW. W. Taszycki objaśnił tę formę jako twór literacki wymyślony przez K. Brodzińskiego. W. Doroszewski zaś wywodził je z imienia Więcesław - Więsław (przez błędne odczytanie Wiesław). M. Malec w pracy Budowa morfologiczna staropolskich...

Zobacz więcej o: Wiesław
Obchodzi imieniny:
6 marca,
12 kwietnia,
8 maja,
21 maja,
22 maja,
7 czerwca,
28 lipca,
17 października,
21 listopada,
9 grudnia