Tego dnia świętują

Było to pierwotnie imię męskie, od którego już w starożytności urobiono imię żeńskie Aleksándra. Należy do bardzo starych greckich (Aléksandros) imion dwuczłonowych. Pierwsza część składowa wywodzi się od czasownika aléks- 'bronię, wspomagam', a druga od rzeczownika anér (gen. andrós) - 'mąż, mężczyzna'....

Zobacz więcej o: Aleksander
Obchodzi imieniny:
15 stycznia,
26 lutego,
27 lutego,
10 marca,
18 marca,
20 marca,
24 kwietnia,
3 maja,
18 maja,
10 lipca,
17 lipca,
11 sierpnia,
28 sierpnia,
13 września,
12 grudnia

To żeńskie imię pochodzenia greckiego (zob. ALEKSANDER). W Polsce notowane w źródłach od wieku XIV, w formach: Aleksandra i Oleksandra. Należy u nas do imion dość popularnych, do czego przyczyniła się m.in. powieść H. Sienkiewicza Potop. Imię to nosiła siostra Władysława Jagiełły, żona ks. mazowieckiego...

Zobacz więcej o: Aleksandra
Obchodzi imieniny:
19 marca,
20 marca,
24 kwietnia,
18 maja,
24 listopada,
12 grudnia

Jest to imię germańskie złożone z dwóch członów. W pierwszym członie występuje element ed- 'majątek, dziedzictwo' (ten sam, co w imionach Edward, Edmund, Edgar). Drugi człon to -win 'przyjaciel'. Całość można interpretować jako 'przyjaciel dziedzicznej posiadłości' (dziedzictwa). Obok męskiego imienia...

Zobacz więcej o: Edwin
Obchodzi imieniny:
11 marca,
18 maja,
4 października,
12 października

Imię dwuczłonowe pochodzenia północno- -germańskiego (skandynawskiego). W pierwszym członie występuje element era- (Ehre) 'zaszczyt'. W drugim, częsty w imiennictwie germańskim element -rihhi 'panowanie, władza'. Całość oznaczała króla, który zaszczytnie panuje. W piśmiennictwie imię to występuje też...

Zobacz więcej o: Eryk
Obchodzi imieniny:
9 lutego,
18 maja

Forma żeńska imienia: ErykEryk to imię dwuczłonowe pochodzenia północ­no- -germańskiego (skandynawskiego). W pier­w­szym członie występuje element era- (Ehre) 'zaszczyt'. W drugim, częsty w imiennictwie germańskim element -rihhi 'panowanie, wła­dza'. Całość oznaczała króla, który zaszczytnie panuje....

Zobacz więcej o: Eryka
Obchodzi imieniny:
9 lutego,
18 maja

Łacińskie Felix to jedno z najczęstszych rzymskich cognominów. Imię to nosili często wyzwoleńcy. Felix = 1. urodzajny, 2. szczęśliwy. Było to imię męskie; dla kobiet chętniej używano imienia Felicitas (uosobienie szczęścia, sama szczęśliwość) albo też zdrobnienia Felicula. W Polsce imię to spotykamy...

Zobacz więcej o: Feliks
Obchodzi imieniny:
11 stycznia,
14 stycznia,
30 stycznia,
21 lutego,
1 marca,
23 marca,
26 marca,
21 kwietnia,
18 maja,
30 maja,
31 maja,
11 czerwca,
12 lipca,
11 września,
6 listopada,
20 listopada
Obchodzi imieniny:
18 maja

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia

Imię o niejasnym pochodzeniu. Może to być oboczna forma łacińskiego Liberius lub cognomen celtyckie utworzone od nazwy galijskiego miasta Libora (Montalba). Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Liborius, fr. Liboire, hiszp., wł. Liborio. Średniowiecze znało jednego tylko Liboriusza. Drugi, przedstawiciel...

Zobacz więcej o: Liboriusz
Obchodzi imieniny:
18 maja
Obchodzi imieniny:
18 maja

Imię żeńskie powstało po usamodzielnieniu zdrobnienia od imienia Aleksandra. W Polsce imię Sandra zaczęła być sporadycznie nadawane prawdopodobnie w latach 20 ubiegłego wieku, a większą popularność zdobyło w latach osiemdziesiątych.W niektórych krajach, poza Polską, można spotkać również męską formę...

Zobacz więcej o: Sandra
Obchodzi imieniny:
18 maja,
26 sierpnia
Obchodzi imieniny:
18 maja

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone za pomocą sufiksu -ius, -ia od imiesłowu venans 'polujący'. Wenancjusz to pierwotnie 'myśliwy, polujący'. W Polsce imię to zostało przyswojone w formach: Wenanty i Wenancjusz. Dziś występuje rzadko. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang.,...

Zobacz więcej o: Wenancjusz
Obchodzi imieniny:
18 maja
Obchodzi imieniny:
18 maja
Obchodzi imieniny:
18 maja