Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
25 września
Obchodzi imieniny:
27 lipca,
25 września

Imię łacińskie, genetycznie nomen gentile (gentilicium), czyli imię rodowe rzymskiego rodu Aurelia, pochodzenia plebejskiego, który wydał szereg konsulów i cesarzy. Formą męską imienia jest AURELIUSZ. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Aurelia, ang., niem. Aurelia, ros. Awrelia. W literaturze hagiograficznej...

Zobacz więcej o: Aurelia
Obchodzi imieniny:
25 września,
15 października,
16 października,
2 grudnia

Imię męskie pochodzenia łacińskiego, pierwotnie cognomen od gentilicium Aurelius (z rodu Aurelia) lub od nazwy szczepu galijskiego Aureliani ze stolicą Cenabum. Łacińskie Aurelius mogło być używane jako praenomen i jako gentilicium. Obok męskiego Aurelianus było też w użyciu żeńskie Aureliana. Z historii...

Zobacz więcej o: Aurelian
Obchodzi imieniny:
4 lipca,
25 września
Obchodzi imieniny:
25 września

Jest to imię wywodzące się z języka włoskiego. Pochodzi ono od określenia francesco 'Francuz, Francuzik', jakim kupiec Piotr Bernardone nazwał swego syna Jana, kiedy wrócił z Francji. W Asyżu zaczęto powszechnie nazywać chłopca tym określeniem. Pod takim imieniem znany jest powszechnie. Na popularność...

Zobacz więcej o: Franciszek
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
29 stycznia,
17 lutego,
2 marca,
2 kwietnia,
11 maja,
4 czerwca,
17 czerwca,
20 czerwca,
14 lipca,
21 sierpnia,
16 września,
17 września,
25 września,
29 września,
4 października,
10 października,
29 października,
24 listopada,
3 grudnia
Obchodzi imieniny:
25 września

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen rzymskie od łacińskiego imienia mitologicznego herosa Herkulesa (grecki Herakles). W Polsce imię nie używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Herculanus, hiszp. Herculano, niem. Herkulan, wł. Ercolano. W martyrologiach i innych zapisach hagiograficznych...

Zobacz więcej o: Herkulan
Obchodzi imieniny:
5 września,
25 września

Jest to imię męskie wywodzące się z rzymskiego cognomen Camillus, Casmillus. Jako wyraz pospolity camillus oznaczał 'pomocnika kapłana', a pierwotnie 'szlachetnego chłopca'. Cognomen to występowało w wielu rodach rzymskich. Od formy męskiej utworzono żeńską formę Camilla. Imię Kamil poświadczone jest...

Zobacz więcej o: Kamil
Obchodzi imieniny:
14 lipca,
18 lipca,
25 września

Interpretacja tego imienia nie jest pewna. Przypuszcza się, że może to być spieszczenie powstałe ze skrócenia imienia greckiego Kleópatros 'zrodzony ze sławnego ojca'. Analogicznie jak Antipas z Antípatros. Nie wykluczone też, że jest to imię semickie. W greckim piśmiennictwie występuje w formach Kléofas...

Zobacz więcej o: Kleofas
Obchodzi imieniny:
25 września

Imię pochodzenia greckiego, żeński odpowiednik męskiego Kleópatros 'urodzony ze sławnego ojca'. Znamy to imię jako należące do królowej egipskiej zwanej Kleopatrą Wielką (69-30 r. przed Chr.). Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Cleopatra, Kleopatra. Kleopatra, wdowa. W opowiadaniu o męczeństwie...

Zobacz więcej o: Kleopatra
Obchodzi imieniny:
25 września,
20 października

Chrześcijańskie imię greckie (Pétros), pochodzące od rzeczownika pospolitego pétra 'skała, opoka'. Jest odpowiednikiem aramejskiego wyrazu kefas 'skała, opoka', użytego w funkcji przydomka. Należy do najwcześniejszych imion chrześcijańskich. W Polsce jest to bardzo popularne imię męskie od najdawniejszych...

Zobacz więcej o: Piotr
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
18 stycznia,
28 stycznia,
31 stycznia,
5 lutego,
8 lutego,
21 lutego,
22 lutego,
23 lutego,
24 lutego,
2 marca,
23 marca,
27 kwietnia,
29 kwietnia,
8 maja,
13 maja,
19 maja,
2 czerwca,
23 czerwca,
29 czerwca,
2 lipca,
7 lipca,
12 lipca,
30 lipca,
1 sierpnia,
12 sierpnia,
19 sierpnia,
9 września,
12 września,
25 września,
19 października,
16 listopada,
21 listopada,
4 grudnia,
21 grudnia,
25 grudnia

Odpowiedniki obcojęz.: łac., niem. Rufus, ang. Ruff, fr. Rufus, Ruf, wł. Rufo, Ruffo. W zapisach hagiograficznych widnieje około dwunastu świętych tego imienia. Nie ośmielamy się podawać liczby dokładniejszej, bo Rufus często występuje zamiennie z omawianym powyżej Rufinem. Nie o wszystkich też należy...

Zobacz więcej o: Rufus
Obchodzi imieniny:
27 sierpnia,
25 września,
21 listopada

Jest to imię wywodzące się z łaciny, z pierwotnego cognomen Vincentius, utworzonego od imiesłowu czynnego vincens, -tis czasownika vinco, -cere 'zwyciężać'. Znaczeniowo byłoby to imię synonimiczne do imienia WIKTOR. Forma żeńska brzmiała Vincentia. Imię Wincenty znane jest w Polsce już od czasów średniowiecznych....

Zobacz więcej o: Wincenty
Obchodzi imieniny:
22 stycznia,
8 marca,
20 marca,
5 kwietnia,
24 maja,
19 lipca,
6 sierpnia,
25 września,
27 września,
9 października,
27 października

Jest to czeska forma imienia słowiańskiego, które znane było dawniej w Polsce w formie Włodzisław. Jako imię dynastyczne występowało w rodach Piastów (obok imienia Bolesław), a także Jagiellonów; znane było tak w Polsce, jak i Czechach czy na Węgrzech. Imię Włodzisław zawiera w pierwszym członie temat...

Zobacz więcej o: Władysław
Obchodzi imieniny:
2 kwietnia,
27 czerwca,
25 września
Obchodzi imieniny:
25 września

Jest to imię słowiańskie z tematem przymiotnikowym święto- w pierwszym członie. Członem drugim jest element -pełk / -połk 'gromada, pułk, drużyna'. Z historii znamy Świętopełka (+ 895), władcę Wielkich Moraw od r. 871. Imię to nosił również książę Pomorza Gdańskiego (+ 1266), który brał udział w spisku...

Zobacz więcej o: Świętopełk
Obchodzi imieniny:
1 czerwca,
25 września