Szukana litera: "a"

Jest to żeńskie imię utworzone na gruncie grecko-łacińskim od imienia ACHAZ. W Polsce nie występuje. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Achazia.

Zobacz więcej o: Achazja (Ochozja)
Obchodzi imieniny:

Imię biblijne najprawdopodobniej pochodzenia hebrajskiego, o znaczeniu 'brat jest wspaniały'. Nosił je kanclerz królów asyryjskich, Sennacheryba i Ashardona, słynący z mądrości i roztropności. Mówi o nim Księga Tobiasza (1, 21-22). W tekście biblijnym jest on krewnym Tobiasza (-...Achikara, syna mego...

Zobacz więcej o: Achikar
Obchodzi imieniny:

Jest to znane z czasów hellenistycznych imię pochodzenia greckiego. Powstało jako spieszczenie imienia ACHILLES. Z dziejów starożytnych znamy dowódcę wojsk egipskiego króla Ptolemeusza XII, który nosił to imię. W Polsce nie było używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac., gr. Achillas. Achillas był za biskupstwa...

Zobacz więcej o: Achillas
Obchodzi imieniny:

Imię męskie wywodzące się z gr. Achilleús lub Achileús, które przeszło do łaciny w postaci Achilleus i Achilles, a stąd do różnych języków. W greckim znane od czasów najdawniejszych. Nosił je jeden z bohaterów Iliady, ale jego pierwotne znaczenie jest nieznane. Przypuszcza się, że Grecy zapożyczyli to...

Zobacz więcej o: Achilles
Obchodzi imieniny:
7 listopada

Jest to zlatynizowana forma imienia greckiego Achilleios, które z gramatycznego punktu widzenia jest przymiotnikiem utworzonym od imienia bohatera Iliady - Achillesa. Greckie ei było przyjmowane do łaciny jako i, a więc Achilleios - Achillius (por. ACHILLES). W Polsce nigdy się nie upowszechniło. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Achilliusz
Obchodzi imieniny:

Imię męskie wywodzące się z łaciny - Acisius, co zgodnie z prawidłami języka polskiego przyswojone zostało jako Acizjusz lub Acyzjusz (zależnie od stopnia przyswojenia). Formalnie jest to gentilicium od nazwy rodu Acisia powiązanej etymologicznie z wyrazem pospolitym acies, aciei 'twarz, oblicze, spojrzenie;...

Zobacz więcej o: Acizjusz (Acyzjusz)
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzące ze skrócenia dwuczłonowych imon: Adelina, Adelajda i Adela. Dziś używane jako imię samodzielne, ale dawniej u nas nie notowane. Nosiła je Ada Sari, właściwie Jadwiga Szajer (1889-1968), śpiewaczka operowa, profesor PWSM w Warszawie. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., fr., niem., wł....

Zobacz więcej o: Ada
Obchodzi imieniny:
6 kwietnia,
24 grudnia

Imię dwuczłonowe pochodzenia germańskiego. W funkcji członu pierwszego występuje częsty w antroponimii germańskiej element adal- 'szlachetny, znakomity', a jako człon drugi -berg 'pomoc, obrona'. W Polsce jako samodzielne imię nie występuje. Dokumenty notują je jako nazwisko. Znamy np. Samuela Adalberga...

Zobacz więcej o: Adalberg
Obchodzi imieniny:

Jest to dwuczłonowe imię germańskie. W pierwszym członie występuje element adal- / edel- 'szlachetny, znamienity', a w drugim -bero- 'niedźwiedź'. Mogło się mieszać z imieniem Adalbert. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Adalbertus, ang. Ethelbert, niem. Adalbero, Adalbert, Adalbrecht, wł. Adalberto, Alberto. Święci,...

Zobacz więcej o: Adalbero
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia germańskiego z grupy imion dwuczłonowych, złożone z elementów: adal- / adel- / edel- 'sławny, znakomity, szlachetny' i -bert / -berht / -brecht 'jaśniejący, wspaniały, błyszczący'. W Polsce imię znane od średniowiecza. W dokumentach notowane w postaciach: Adalbert (1194), Adalpert,...

Zobacz więcej o: Adalbert
Obchodzi imieniny:
23 kwietnia,
11 maja