Szukana litera: "t"

Imię pochodzenia greckiego utworzone na podstawie wyrazów pospolitych thallos 'gałązka' i elaios 'oliwka (drzewo)'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Thalalaeus, Thalelaeus, gr. Thallélaios, fr. Thal-le, wł. Talleleo. W synaksariach imię spotykamy trzykrotnie. Jedną z tych wzmianek pominiemy: Taleleusz i...

Zobacz więcej o: Taleleusz (Talelajos)
Obchodzi imieniny:

Imię żeńskie pochodzenia greckiego Thallída, utworzone na podstawie wyrazu pospolitego tháleia, thalía 'kwitnąca gałąź, latorośl'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Thalida, gr. Thalída. Talida z Tebaidy. Nazywano ją też Amatą lub Ammą. Pojawia się w Historia Lausiaca Palladiusza. Wedle tych anegdotycznych...

Zobacz więcej o: Talida
Obchodzi imieniny:

Jest to imię biblijne wielokrotnie wzmiankowane w Starym Testamencie i w genealogii Chrystusa. Występuje w formie Tamara lub Tamar. Pochodzi prawdopodobnie ze źródła kananejskiego. Tłumaczy się je jako 'palma'. Z historii znamy królowę Gruzji tego imienia (1184-1213), miłośniczkę sztuki i mecenasa wielkiego...

Zobacz więcej o: Tamara
Obchodzi imieniny:
3 czerwca

Imię pochodzenia prawdopodobnie germańskiego, od swn. słowa danc 'podziękowanie, łaska, wspomnienie'. Odpowiedniki obcojęz.: łac., niem. Tanca, Tancha, fr. Tanche. Tancha z Troyes. Czczono ją w XI i XII stuleciu i to ze sporą intensywnością. Nieznane są natomiast początki kultu, a późna pasja nie zasługuje...

Zobacz więcej o: Tancha (Tanka)
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członków: tank- (swn. dank) 'myśl, rozum, wspomnienie' i -rad / red 'rada'. Znamy to imię jako należące do wodza I krucjaty, księcia normandzkiego, wnuka Roberta Guiscarda. Wziął udział w zdobyciu Antiochii w 1098 r. i Jerozolimy w 1099 r. Zmarł jako władca Edessy...

Zobacz więcej o: Tankred
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia semickiego (hebrajskiego) Terach, Tarach 'guzdrała'. Greka przejęła je jako Thara, łacina zaś Thare. Według biblijnej Księgi Rodzaju nosił je ojciec Abrahama (Rdz 11, 24-26). Imię używane w Kościele greckokatolickim. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Thare, Tharacus, gr. Thara. Tarach, Probus...

Zobacz więcej o: Tarach
Obchodzi imieniny:
Obchodzi imieniny:
9 marca,
25 października

Imię pochodzenia greckiego Tarasiós, Taras utworzone być może na podstawie wyrazu pospolitego taráss- 'poruszam, wprowadzam w ruch'; 'niepokoję'. W Polsce poświadczone w formach zapewne ukraińskich: Tarasz (1389), Taraszyj/Tarasij (1411) oraz Tarasiej (1437). Imię to nosił wielki poeta ukraiński Taras...

Zobacz więcej o: Tarazjusz (Farasjusz)
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia łacińskiego, żeński odpowiednik męskiego TARZYCJUSZ. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Tarsicia, fr. Tarsice. Tarzycja z Rodelle. Wedle bardzo późnego opowiadania miała być wnuczką Chlotara I, a siostrą św. Fereola (+ 581). Dzięki temu była też spokrewniona z innymi wybitnymi...

Zobacz więcej o: Tarzycja
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone na podstawie greckiego słowa thársos 'odwaga'. Nie można też wykluczyć etruskiego pochodzenia imienia (Tharsidius). Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Tharsicius, Tarsicius, ang. Tharsicius, wł. Tarsicio. Tarzycjusz, męczennik rzymski....

Zobacz więcej o: Tarzycjusz
Obchodzi imieniny: