Tego dnia świętują

Imię pochodzenia germańskiego. Pierwotnie było to prawdopodobnie przezwisko określające kolor włosów jakiegoś człowieka: kolor ciemny, brązowy (por. pol. brunatny, brunet). Kolor ten często w legendach germańskich łączony bywa z osobą najwyższego boga - Wodana. W Polsce jest to imię rzadkie, poświadczone...

Zobacz więcej o: Bruno
Obchodzi imieniny:
17 maja

imię pochodzenia germańskiego. Pierwot­nie było to prawdopodobnie przezwisko okreś­lające kolor włosów jakiegoś człowieka: kolor ciemny, brązowy (por. pol. brunatny, brunet). Kolor ten często w legendach germańskich łączony bywa z osobą najwyższego boga - Wodana.W Polsce jest to imię rzadkie, poświadczo­ne...

Zobacz więcej o: Brunon
Obchodzi imieniny:
17 maja,
12 lipca,
23 lipca,
6 października,
8 października,
11 października,
15 października

Imię pochodzenia greckiego, utworzone od imienia mitycznego herosa Heraklesa. H-ráklios to 'poświęcony Heraklesowi, należący do Heraklesa'. Grecką postać imienia zlatynizowano zgodnie z zasadą, że gr. -ios odpowiada łac. -ius. Zlatynizowana postać imienia Heraclius występowała bardzo rzadko w Polsce....

Zobacz więcej o: Herakliusz
Obchodzi imieniny:
17 maja

Jest to imię powstałe w kręgach chrześcijańskich u schyłku państwa rzymskiego. Wywodzi się ono od łacińskiej nazwy Wielkanocy, Pascha, przyjętej z hebrajskiego (Pesach od pasach 'przejście', por. Wj 12) za pośrednictwem greckim. Paschalis dosłownie znaczy 'wielkanocny'. Od męskiej formy imienia utworzono...

Zobacz więcej o: Paschalis
Obchodzi imieniny:
17 maja

Jest to imię słowiańskie, złożone z elementów sławo- 'sława' i -mir 'pokój'. Człony tego imienia mogły ulec przestawieniu, w wyniku czego powstało nowe imię: MIROSŁAW. Imię Sławomir, poświadczone już w źródłach z XII w., występuje do dziś. Formy spieszczone to: Sławek (poświadczona 1224 r.), Sławko...

Zobacz więcej o: Sławomir
Obchodzi imieniny:
17 maja,
5 listopada,
23 grudnia
Obchodzi imieniny:
17 maja

Imię pochodzenia germańskiego, forma zdrobniała skrócenia wywodzącego się z imion dwuczłonowych typu: Wendelmar / Wandelmar, Wendelbert / Wandelbert. Człon Wendel / Wandel / Wendi pochodzi od nazwy plemiennej Wandalów. W Polsce było ono znane i używane, choć nigdy nie cieszyło się większą popularnością....

Zobacz więcej o: Wendelin
Obchodzi imieniny:
13 stycznia,
4 lutego,
17 maja,
9 lipca,
20 października

Jest to późnorzymska forma imienia greckiego (macedońskiego) Berenik- (zob. BERENIKA). W wiekach średnich imię to tłumaczono jako ier- eik-n 'święte oblicze' i łączono z tym podanie o -chuście Weroniki-. Imię to znane jest w Polsce od średniowiecza, choć nigdy nie zyskało dużej popularności. Formy spieszczone...

Zobacz więcej o: Weronika
Obchodzi imieniny:
13 stycznia,
4 lutego,
17 maja,
9 lipca,
12 lipca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, pierwotnie cognomen, w którego funkcji użyty został rzeczownik pospolity victor, -ris 'zwycięzca' (np. Marius Victor). Imię Wiktor pojawia się w Polsce prawdopodobnie pod wpływem włoskim w XVI w. wraz z formą pochodną Wiktoryn. Dziś imię Wiktor jest również znane...

Zobacz więcej o: Wiktor
Obchodzi imieniny:
22 lutego,
25 lutego,
6 marca,
29 marca,
12 kwietnia,
8 maja,
14 maja,
17 maja,
21 maja,
28 maja,
21 lipca,
28 lipca,
30 września,
17 października,
8 listopada
Obchodzi imieniny:
22 lutego,
6 marca,
12 kwietnia,
14 maja,
17 maja,
21 maja,
28 maja,
21 lipca,
28 lipca,
30 września,
17 października,
8 listopada