Szukana litera: "f"

To imię wywodzi się z języka łacińskiego. Zostało utworzone na wzór starych cognominów rzymskich za pomocą sufiksu -ianus od rzeczownika fama, -ae 'wieść, sława'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Famianus, wł. Famiano, Quart, Quardo, Wardo. Famian, cysters. Urodził się w r. 1090 w Kolonii, w rodzinie zamożnych...

Zobacz więcej o: Famian
Obchodzi imieniny:

Jest to imię prawdopodobnie pochodzenia łacińskiego. Z gramatycznego punktu widzenia mogłoby być zdrobnieniem cognomen Fandus etymologicznie związanego z apellativum fandum, -i 'słuszność'. Nie można jednakże wykluczyć barbarzyńskiego pochodzenia. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Fandilus, Fandilas. Fandyl,...

Zobacz więcej o: Fandyl(As)
Obchodzi imieniny:

Imię znane z dramatu J. Słowackiego -Fantazy-. Pochodzi z języka greckiego, w którym Phántasos to 'syn snu'. Imię łączy się z czasownikiem phántasomai 'wychodzę na jaw, ukazuję się, staję się widoczny'. W dramacie Słowackiego nosi je główny bohater, Fantazy, którego cała osobowość jest dostosowana do...

Zobacz więcej o: Fantazy
Obchodzi imieniny:

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone od pierwotnego cognomen Fantus za pomocą sufiksu -inus, który wyraża przynależność, pochodzenie lub zdrobnienie. Fantinus zatem to 'pochodzący od Fantusa, syn Fantusa' albo też 'mały, kochany Fantus'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Fantinus,...

Zobacz więcej o: Fantyn
Obchodzi imieniny:

Imię złożone pochodzenia germańskiego. Jako człon pierwszy występuje element: fara- / fari- 'ród, pokolenie, plemię', a jako drugi -hild 'wojna, walka, bitwa'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Farahildis, niem. Farahilde, Farhilde, Faralde, Vareldis, Veierle, Veerle. Farailda, dziewica. Czczono ją co najmniej...

Zobacz więcej o: Farailda
Obchodzi imieniny:

To imię skrócone, powstałe z imion dwuczłonowych z pierwszym elementem far- 'plemię, pokolenie'. Burgundofaro to po prostu 'człowiek z plemienia Burgundów, Burgundczyk'. Obok męskiego Burgundofaro (Faro) było też w użyciu imię żeńskie Fara (Burgundofara). Odpowiedniki obcojęz.: łac. Faro, Faron, ang....

Zobacz więcej o: Faro (Burgundofaro)
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzi z łacińskiego cognomen (przezwisko) 'szczęśliwie rosnący'. W języku łacińskim jest przymiotnik faustus, -a, - um 'błogi, szczęśliwy-. Przymiotnik ten etymologicznie łączy się z czasownikiem faveo, favi, fautum 'sprzyjać, być przychylnym' oraz rzeczownikiem favor, -oris 'przychylność, życzliwość,...

Zobacz więcej o: Faust
Obchodzi imieniny:
16 lipca,
5 października

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen żeńskie Fausta, analogiczne do męskiego Faustus (zob. FAUST). Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., hiszp., niem., wł. Fausta, ros. Fawsta, węg. Fauszta. O świętych niewiastach tego imienia powtórzyć by można to, co powyżej powiedziano o męczennikach...

Zobacz więcej o: Fausta
Obchodzi imieniny:
20 września

Jest to imię łacińskie, utworzone od formy Faustus za pomocą przyrostka -inus. W Polsce występuje rzadko. Utrzymywało się wśród drobnej szlachty mazowieckiej. Poświadczone jest w r. 1265 w formie Faustinus, ale ponieważ odnosi się do osoby jakiegoś opata, nie można powiedzieć, czy był on Polakiem. Obok...

Zobacz więcej o: Faustyn
Obchodzi imieniny:
15 lutego,
29 lipca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, żeńska forma pierwotnego cognomen Faustinus (zob. FAUSTYN). Odpowiedniki obcojęz.: łac. Faustina, ang. Faustine, Faustina, fr. Faustine, niem. Faustina, Faustine, wł. Faustina. Faustyna Kowalska. Na chrzcie św. nazwano ją Heleną. Jak tyle innych, ona także przeszła...

Zobacz więcej o: Faustyna
Obchodzi imieniny:
20 września